한국어능력시험 연습

Chào mừng bạn đến với hệ thống ôn luyện thi topik trực tuyến

3, [NGỮ PHÁP]- 건-건

tranthithu
March 5, 2022, 4:32 a.m.
2909
Biểu hiện có tính khẩu ngữ, thể hiện việc không liên quan, không sao cho dù có làm cái gì. Lúc này nếu phía trước kết hợp với ‘무엇, 어디, 누구, 언제, 어떻게’ thì chủ yếu sử dụng với động từ.